Deklaracja dostępności Strona internetowa Miejskiego Klubu "Maczki"

Miejski Klub "Maczki" zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona internetowa Miejskiego Klubu "Maczki".

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • 1. Większość zdjęć nie posiada podpisu.
 • 2. Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.

Wyłączenia

 • 1. Filmy opublikowane przed 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
 • 2. Dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
 • 3. Treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Agnieszka Kozińska.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 32 294 81 28

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Miejskiego Klubu "Maczki"
 • Adres: Miejski Klub "Maczki"
  ul. Krakowska 26
  41-217 Sosnowiec
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 32 294 81 28

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

W budynku Miejskiego Klubu „Maczki” wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne zapewnione są jedynie na parterze instytucji, gdzie znajduje się sala główna Klubu, pomieszczenia administracyjne oraz Filia nr 13 MBP. Do budynku można dostać się korzystając z podjazdu przez szerokie drzwi wejściowe (takie drzwi oddzielają również korytarz od Sali głównej). W Klubie znajduje się toaleta dla niepełnosprawnych. Piętro Klubu gdzie znajduje się pracownia komputerowa oraz rękodzielnicza jest niedostępne dla osób poruszających się na wózkach, można się tam dostać jedynie za pomocą schodów. Osoby poruszające się na wózkach mogą jednak skorzystać z komputerów w znajdującej się na parterze Bibliotece, a w razie wyrażenia chęci uczestniczenia w warsztatach rękodzielniczych istnieje możliwość przeniesienia niektórych aktywności do Sali głównej Klubu, tak aby nie wykluczać osób ze szczególnymi potrzebami z możliwości skorzystania z oferty instytucji.
Osoby niedowidzące lub niewidome mogą skorzystać z pomocy pracowników Klubu w poruszaniu się po budynku, zapewniamy również dostęp do wnętrza budynku osobie korzystającej z psa asystującego.
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Wersja mobilna serwisu
Serwis można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe i tablety. Zbudowany został w oparciu o metodę Responsive Web Design, dzięki czemu automatycznie dostosowuje moduły strony do rozdzielczości ekranu urządzenia mobilnego.
Miejski Klub „Maczki” nie oferuje osobnych aplikacji mobilnych.

Skróty klawiszowe
Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.


Kontrast
Kontrast kolorystyczny elementów treści ma stosunek jasności tekstu do tła wynoszący przynajmniej 4,5 do 1.


Powiększanie strony
Przeglądarki internetowe pozwalają na powiększanie zawartości serwisu MKM „Maczki”. W najpopularniejszych przeglądarkach jest to możliwe dzięki użyciu skrótów klawiszowych ("ctrl" oraz "+" lub "-") lub myszki (ctrl oraz przewinięcie scroll-em myszki).

Inne informacje i oświadczenia

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z biurem Klubu, nr tel. 32 294 81 28, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Na wskazany powyżej adres e-mail można również składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. W przypadku, odmowy realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu procedur można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/

Miejski Klub "Maczki"

ul. Krakowska 26, 41-217 Sosnowiec
tel: 32 294 81 28
mail: biuro(małpa)klubmaczki.pl
NIP: 644 28 80 685

Godziny otwarcia:
11:00 - 19:00
biuro czynne od 8:30

Biblioteka Miejska filia nr13 w Maczkach:

poniedziałek: 10:00 - 15:00
wtorek, środa, piątek: 11:00 - 17:00
czwartek, sobota, niedziela: NIECZYNNE
tel: 32 292 38 89